Cjenik usluga

Sve naše usluge i dijagnostičke postupke pružamo na najmodernijoj opremi

CJENIK RADIOLOŠKIH PRETRAGA

 

MAGNETNA REZONANCIJA (MRI)

 

- 1 regija (mozak, kralježnica, abdomen…)

  1.600,00 kn

- svaka dodatna regija

  800,00 kn

- MR cijelog tijela

  5.000,00 kn

- Kontrastno sredstvo

  400,00 kn

 

 

VIŠESLOJNA KOMPJUTORIZIRANA

TOMOGRAFIJA (MSCT)

 

- Mozak

  700,00 kn

- kralježnica (jedan segment)

  700,00 kn

- Sinusi…

  700,00 kn

- Toraks

   800,00 kn

 

 

 

MAGNETNA ANGIOGRAFIJA (MRA)

 

- Glava i vrat bez kontrasta

  1.600,00 kn

 

 

  ULTRAZVUK

 

- UZV abdomena

  300,00 kn

- U muskoloskeletnog sustava

   300,00 kn

- Color doppler - arterija i vena nogu

  500,00 kn

- Color doppler - arterija i vena ruku

  500,00 kn

- Color doppler - karotidnih arterija

  300,00 kn

- Color doppler - V-B sliva

  300,00 kn

- Color doppler - karotida i V-B sliva

  500,00 kn

KONTAKT

PRATITE NAS