CJENIK RADIOLOŠKIH PRETRAGA

 

MAGNETNA REZONANCIJA (MRI)

 

- 1 regija (mozak, kralješnica, abdomen…)   1.600,00 kn

- svaka dodatna regija                                      800,00 kn

- MR cijelog tijela                                           5.000,00 kn

- Kontrastno sredstvo                                       400,00 kn

 

 

VIŠESLOJNA KOMPJUTORIZIRANA

TOMOGRAFIJA (MSCT)

 

- Mozak, kralješnica (3 seg.), sinusi…              700,00 kn

- Abdomen, toraks, zdjelica, hipofiza                800,00 kn

- Abdomen i zdjelica                                      1.400,00 kn

- Toraks i abdomen                                        1.400,00 kn

- Toraks, abdomen, zdjelica                           2.000,00 kn

 

 

 

 

MAGNETNA ANGIOGRAFIJA (MRA)

 

- Donji ekstremiteti                                        3.600,00 kn

- Luk aorte i supraaortalni ogranci                2.600,00 kn

- Glava i vrat bez kontrasta                           1.600,00 kn

 

 

MAMOGRAFIJA

 

- Pregled                                                          350,00 kn

 

ULTRAZVUK

 

- Pregled (dojki, štitnjače, abdomena)              300,00 kn

- Color doppler - arterija i vena nogu                500,00 kn

- Color doppler - karotidnih arterija                   300,00 kn

- Color doppler - V-B sliva                                 300,00 kn

- Color doppler - karotida i V-B sliva                 500,00 kn

Poliklinika za radiologiju i neurologiju

Fra Grge Martića 63a

10 000 Zagreb

Telefon:      01/4556 282

                099/4640 902

Fax:             01/4640 902

e-mail:   info@dijagnostika2000.hr

Radno vrijeme ordinacije:

pon - pet :    08:00 - 18:00

 

FIVE STAR