Magnetna angiografija

Sve naše usluge i dijagnostičke postupke pružamo na najmodernijoj opremi

Magnetna angiografija - MRA

(Magnetic Resonance Angiography)

 

Magnetna angiografija je dijagnostička metoda prikaza krvožilnih sustava, pomoću magnetne rezonancije. Radi se o novijem dijagnostičkom postupku koji nije štetan i invazivan, a daje dobre rezultate i bez primjene kontrastnog sredstva. Posebno dobri rezultati su u prikazu krvnih žila mozga i vrata, te u kombinaciji sa MR-om tih regija.

 

Human body RMA, Magnetna angigrafija cijelog tijela

KONTAKT

PRATITE NAS