Ultrazvuk

Sve naše usluge i dijagnostičke postupke pružamo na najmodrnijoj opremi

Ultrazvuk

 

UZV abdomena

 

UZV muskoloskeletnog sustava

 

COLOR DOPPLER arterija i vena nogu

 

COLOR DOPPLER arterija i vena ruku

 

COLOR DOPPLER karotidnih arterija

 

COLOR DOPPLER VB sliva

 

COLOR DOPPLER karotida i VB sliva

 

 

 

KONTAKT

PRATITE NAS